gold figure
gold shoes

Giày vàng

Sút trúng

 

Thưởng lớn

 

Jackpot

 
0

Với mỗi lượt sút hụt, chương trình sẽ cộng 10.000 VNĐ (Giày Vàng) và 5.000 VNĐ (Giày Bạc và Giày Đồng) vào Hũ Jackpot.
Trao cho tất cả các người chơi trúng giải Jackpot sau khi kết thúc chương trình