event logo
gold figure
gold shoes

Giày vàng

Sút trúng

 

Thưởng lớn

 

Jackpot

 

Với mỗi lượt sút hụt, chương trình sẽ cộng 10.000 VNĐ vào
Hũ Jackpot. Trao cho tất cả các người chơi trúng giải Jackpot sau
khi kết thúc chương trình